Bạch thủ lô nuôi khung 2 ngày chính xác nhất

Bạch thủ lô nuôi khung 2 ngày chính xác nhất

Bạch thủ lô nuôi khung 2 ngày là phương pháp nuôi lô khung vừa an toàn mạng lại vừa hiệu quả cao. Tuy nhiên với những người mới chơi thì cách chơi như thế nào? Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách đầy đủ nhất. Mời bạn theo dõi ngay.

Khái niệm bạch thủ lô nuôi khung 2 ngày chính xác nhất

Thực chất Bạch Thủ Lô chính là một cụm từ “đánh nhanh thắng nhanh”, có thể hiểu đơn giản là bạn sẽ phải chọn một con số duy nhất mà bạn cho là may mắn để đánh cho trận tiếp sau. Bàn tay trắng nghĩa là duy nhất.

Bạch thủ lô nuôi khung 2 ngày chính xác nhất Miễn Phí

+ Ngày 03/10 – 04/10/2023 —> Lô bạch thủ: 56 (lót) 57 -> Chờ kết quả

+ Ngày 01/10 – 02/10/2023 —> Lô bạch thủ: 14 (lót) 16 -> Trượt

+ Ngày 29/09 – 30/10/2023 —> Lô bạch thủ: 90 (lót) 91 -> Trượt

+ Ngày 28/09 – 29/09/2023 —> Lô bạch thủ: 72 (lót) 78 -> Ăn lô 78×2

+ Ngày 26/09 – 27/09/2023 —> Lô bạch thủ: 29 (lót) 24--> Trượt

+ Ngày 24/09 – 25/09/2023 —> Lô bạch thủ: 67 (lót) 68--> Ăn lô 67

+ Ngày 23/09 – 24/09/2023 —> Lô bạch thủ: 49 (lót) 50--> Ăn lô 50

+ Ngày 21/09 – 22/09/2023 —> Lô bạch thủ: 10 (lót) 12--> Ăn lô 10

+ Ngày 20/09 – 21/09/2023 —> Lô bạch thủ: 93 (lót) 96--> Ăn lô 93

+ Ngày 19/09 – 20/09/2023 —> Lô bạch thủ: 94 (lót) 95--> Ăn lô 94 95

+ Ngày 18/09 – 19/09/2023 —> Lô bạch thủ: 87 (lót) 89--> Ăn lô 87

+ Ngày 16/09 – 17/09/2023 —> Lô bạch thủ: 08 (lót) 09--> Trượt

+ Ngày 15/09 – 16/09/2023 —> Lô bạch thủ: 37 (lót) 39--> Ăn lô 39

+ Ngày 13/09 – 14/09/2023 —> Lô bạch thủ: 68 (lót) 69--> Ăn lô 68

+ Ngày 11/09 – 12/09/2023 —> Lô bạch thủ: 72 (lót) 42--> Ăn lô 91

+ Ngày 09/09 – 10/09/2023 —> Lô bạch thủ: 74 (lót) 42--> Trượt

+ Ngày 07/09 – 08/09/2023 —> Lô bạch thủ: 79 (lót) 91--> Ăn lô 91

+ Ngày 05/09 – 06/09/2023 —> Lô bạch thủ: 71 (lót) 73—> Trượt

+ Ngày 03/09 – 04/09/2023 —> Lô bạch thủ: 46 (lót) 94—> Ăn lô 46

+ Ngày 02/09 – 03/09/2023 —> Lô bạch thủ: 85 (lót) 86—> Ăn lô 85 86×2

+ Ngày 31/08 – 01/09/2023 —> Lô bạch thủ: 58 (lót) 59—> Ăn lô 59

+ Ngày 29/08 – 30/08/2023 —> Lô bạch thủ: 34 (lót) 37—> Ăn lô 37

+ Ngày 27/08 – 28/08/2023 —> Lô bạch thủ: 21 (lót) 31—> Trượt

+ Ngày 25/08 – 26/08/2023 —> Lô bạch thủ: 95 (lót) 98—> Trượt

+ Ngày 24/08 – 25/08/2023 —> Lô bạch thủ: 90 (lót) 93—> Ăn lô 93

+ Ngày 23/08 – 24/08/2023 —> Lô bạch thủ: 51 (lót) 53—> Ăn lô 53

+ Ngày 21/08 – 22/08/2023 —> Lô bạch thủ: 35 (lót) 38—> Trượt

+ Ngày 20/08 – 21/08/2023 —> Lô bạch thủ: 75 (lót) 79—> Ăn lô 75 79

+ Ngày 18/08 – 19/08/2023 —> Lô bạch thủ: 93 (lót) 95—> Ăn lô 93

+ Ngày 16/08 – 17/08/2023 —> Lô bạch thủ: 83 (lót) 86—> Ăn lô 83 86

+ Ngày 15/08 – 16/08/2023 —> Lô bạch thủ: 57 (lót) 59—> Ăn lô 59

+ Ngày 14/08 – 15/08/2023 —> Lô bạch thủ: 93 (lót) 95—> Ăn lô 93 95

+ Ngày 13/08 – 14/08/2023 —> Lô bạch thủ: 34 (lót) 38—> Ăn lô 34

+ Ngày 12/08 – 13/08/2023 —> Lô bạch thủ: 72 (lót) 76—> Ăn lô 72

+ Ngày 11/08 – 12/08/2023 —> Lô bạch thủ: 72 (lót) 35—> Ăn lô 35

+ Ngày 10/08 – 11/08/2023 —> Lô bạch thủ: 32 (lót) 35—> Ăn lô 32

+ Ngày 08/08 – 09/08/2023 —> Lô bạch thủ: 51 (lót) 58—> Trượt

+ Ngày 07/08 – 08/08/2023 —> Lô bạch thủ: 59 (lót) 71—> Ăn lô 59

+ Ngày 06/08 – 07/08/2023 —> Lô bạch thủ: 50 (lót) 60—> Ăn lô 50

+ Ngày 05/08 – 06/08/2023 —> Lô bạch thủ: 50 (lót) 58—> Ăn lô 58

+ Ngày 03/08 – 04/08/2023 —> Lô bạch thủ: 45 (lót) 47—> Ăn lô 45 47×2

+ Ngày 01/08 – 02/08/2023 —> Lô bạch thủ: 14 (lót) 19—> Ăn lô 19

+ Ngày 31/07 – 01/08/2023 —> Lô bạch thủ: 71 (lót) 76—> Ăn lô 71 76

+ Ngày 29/07 – 30/07/2023 —> Lô bạch thủ: 81 (lót) 89—> Ăn lô 81 89

+ Ngày 28/07 – 29/07/2023 —> Lô bạch thủ: 82 (lót) 87—> Ăn lô 82 87

+ Ngày 27/07 – 28/07/2023 —> Lô bạch thủ: 04 (lót) 14—> Ăn lô 14

+ Ngày 25/07 – 26/07/2023 —> Lô bạch thủ: 91 (lót) 98—> Trượt

+ Ngày 24/07 – 25/07/2023 —> Lô bạch thủ: 74 (lót) 76—> Ăn lô 74

+ Ngày 23/07 – 24/07/2023 —> Lô bạch thủ: 71 (lót) 73—> Ăn lô 71

+ Ngày 22/07 – 23/07/2023 —> Lô bạch thủ: 51 (lót) 57—> Ăn lô 51

+ Ngày 20/07 – 21/07/2023 —> Lô bạch thủ: 91 (lót) 95—> Ăn lô 95

+ Ngày 19/07 – 20/07/2023 —> Lô bạch thủ: 15 (lót) 17—> Ăn lô 15

+ Ngày 17/07 – 18/07/2023 —> Lô bạch thủ: 31 (lót) 41—> Trượt

+ Ngày 15/07 – 16/07/2023 —> Lô bạch thủ: 83 (lót) 86—> Trượt

+ Ngày 13/07 – 14/07/2023 —> Lô bạch thủ: 90 (lót) 93—> Trượt

+ Ngày 12/07 – 13/07/2023 —> Lô bạch thủ: 71 (lót) 74—> Ăn lô 71

+ Ngày 10/07 – 11/07/2023 —> Lô bạch thủ: 25 (lót) 27—> Trượt

+ Ngày 09/07 – 10/07/2023 —> Lô bạch thủ: 91 (lót) 94—> Ăn lô 91

+ Ngày 08/07 – 09/07/2023 —> Lô bạch thủ: 82 (lót) 89—> Ăn lô 89

+ Ngày 07/07 – 08/07/2023 —> Lô bạch thủ: 75 (lót) 78—> Ăn lô 78

+ Ngày 06/07 – 07/07/2023 —> Lô bạch thủ: 93 (lót) 95—> Ăn lô 93 95×2

+ Ngày 05/07 – 06/07/2023 —> Lô bạch thủ: 73 (lót) 75—> Ăn lô 73×2

+ Ngày 03/07 – 04/07/2023 —> Lô bạch thủ: 63 (lót) 76—> Ăn lô 76

+ Ngày 02/07 – 03/07/2023 —> Lô bạch thủ: 01 (lót) 09—> Ăn lô 09

+ Ngày 01/07 – 02/07/2023 —> Lô bạch thủ: 12 (lót) 18—> Ăn lô 18

+ Ngày 29/06 – 30/06/2023 —> Lô bạch thủ: 67 (lót) 69—> Ăn lô 69

+ Ngày 27/06 – 28/06/2023 —> Lô bạch thủ: 01 (lót) 08—> Trượt

+ Ngày 26/06 – 27/06/2023 —> Lô bạch thủ: 71 (lót) 75—> Ăn lô 71

+ Ngày 24/06 – 25/06/2023 —> Lô bạch thủ: 32 (lót) 34—> Ăn lô 34×2

+ Ngày 22/06 – 23/06/2023 —> Lô bạch thủ: 65 (lót) 89—> Trượt

+ Ngày 21/06 – 22/06/2023 —> Lô bạch thủ: 78 (lót) 89—> Ăn lô 78

+ Ngày 19/06 – 20/06/2023 —> Lô bạch thủ: 43 (lót) 47—> Trượt

+ Ngày 18/06 – 19/06/2023 —> Lô bạch thủ: 65 (lót) 76—> Ăn lô 76

+ Ngày 16/06 – 17/06/2023 —> Lô bạch thủ: 23 (lót) 25—> Trượt

+ Ngày 14/06 – 15/06/2023 —> Lô bạch thủ: 17 (lót) 18—> Trượt

+ Ngày 13/06 – 14/06/2023 —> Lô bạch thủ: 72 (lót) 76—> Ăn lô 72

+ Ngày 11/06 – 12/06/2023 —> Lô bạch thủ: 93 (lót) 97—> Ăn lô 97

+ Ngày 10/06 – 11/06/2023 —> Lô bạch thủ: 51 (lót) 58—> Ăn lô 58

+ Ngày 09/06 – 10/06/2023 —> Lô bạch thủ: 85 (lót) 89—> Ăn lô 89

+ Ngày 07/06 – 08/06/2023 —> Lô bạch thủ: 73 (lót) 75—> Trượt

+ Ngày 06/06 – 07/06/2023 —> Lô bạch thủ: 91 (lót) 98—> Ăn lô 98

+ Ngày 05/06 – 06/06/2023 —> Lô bạch thủ: 27 (lót) 29—> Ăn lô 27

+ Ngày 04/06 – 05/06/2023 —> Lô bạch thủ: 61 (lót) 69—> Ăn lô 69

+ Ngày 02/06 – 03/06/2023 —> Lô bạch thủ: 83 (lót) 89—> Ăn lô 83×2

+ Ngày 01/06 – 02/06/2023 —> Lô bạch thủ: 59 (lót) 64—> Ăn lô 64

+ Ngày 30/05 – 31/05/2023 —> Lô bạch thủ: 95 (lót) 98—> Trượt

+ Ngày 29/05 – 30/05/2023 —> Lô bạch thủ: 65 (lót) 73—> Ăn lô 65×2

+ Ngày 27/05 – 28/05/2023 —> Lô bạch thủ: 58 (lót) 61—> Trượt

+ Ngày 26/05 – 27/05/2023 —> Lô bạch thủ: 34 (lót) 39—> Ăn lô 39×2

+ Ngày 25/05 – 26/05/2023 —> Lô bạch thủ: 37 (lót) 39—> Ăn lô 37

+ Ngày 24/05 – 25/05/2023 —> Lô bạch thủ: 41 (lót) 49—> Ăn lô 41

+ Ngày 23/05 – 24/05/2023 —> Lô bạch thủ: 67 (lót) 71—> Ăn lô 67

+ Ngày 22/05 – 23/05/2023 —> Lô bạch thủ: 58 (lót) 61—> Ăn lô 61

+ Ngày 21/05 – 22/05/2023 —> Lô bạch thủ: 90 (lót) 96—> Ăn lô 90 96

+ Ngày 19/05 – 20/05/2023 —> Lô bạch thủ: 01 (lót) 09—> Ăn lô 01

+ Ngày 18/05 – 19/05/2023 —> Lô bạch thủ: 32 (lót) 34—> Ăn lô 32×3

+ Ngày 16/05 – 17/05/2023 —> Lô bạch thủ: 21 (lót) 25—> Trượt

+ Ngày 14/05 – 15/05/2023 —> Lô bạch thủ: 58 (lót) 59—> Ăn lô 58

+ Ngày 13/05 – 14/05/2023 —> Lô bạch thủ: 21 (lót) 23—> Ăn lô 21

+ Ngày 12/05 – 13/05/2023 —> Lô bạch thủ: 81 (lót) 89—> Ăn lô 81

+ Ngày 10/05 – 11/05/2023 —> Lô bạch thủ: 73 (lót) 74—> Ăn lô 73 74

+ Ngày 09/05 – 10/05/2023 —> Lô bạch thủ: 54 (lót) 57—> Ăn lô 54

+ Ngày 07/05 – 08/05/2023 —> Lô bạch thủ: 01 (lót) 09—> Ăn lô 09

+ Ngày 05/05 – 06/05/2023 —> Lô bạch thủ: 03 (lót) 19—> Ăn lô 19×2

+ Ngày 03/05 – 04/05/2023 —> Lô bạch thủ: 09 (lót) 10—> Ăn lô 10

+ Ngày 02/05 – 03/05/2023 —> Lô bạch thủ: 73 (lót) 75—> Ăn lô 73

+ Ngày 01/05 – 02/05/2023 —> Lô bạch thủ: 09 (lót) 58—> Ăn lô 58×2

+ Ngày 30/04 – 01/05/2023 —> Lô bạch thủ: 65 (lót) 68—> Ăn lô 65 68

+ Ngày 29/04 – 30/04/2023 —> Lô bạch thủ: 35 (lót) 37—> Ăn lô 35

+ Ngày 28/04 – 29/04/2023 —> Lô bạch thủ: 18 (lót) 19—> Ăn lô 19

+ Ngày 26/04 – 27/04/2023 —> Lô bạch thủ: 61 (lót) 62—> Trượt

+ Ngày 24/04 – 25/04/2023 —> Lô bạch thủ: 80 (lót) 90—> Trượt

+ Ngày 23/04 – 24/04/2023 —> Lô bạch thủ: 27 (lót) 28—>Ăn lô 28

+ Ngày 21/04 – 22/04/2023 —> Lô bạch thủ: 24 (lót) 27—>Ăn lô 24×2

+ Ngày 19/04 – 20/04/2023 —> Lô bạch thủ: 42 (lót) 43—>T rượt

+ Ngày 17/04 – 18/04/2023 —> Lô bạch thủ: 16 (lót) 17—> Ăn lô 16 17

+ Ngày 15/04 – 16/04/2023 —> Lô bạch thủ: 56 (lót) 59—> Ăn lô 56

+ Ngày 13/04 – 14/04/2023 —> Lô bạch thủ: 74 (lót) 76—> Trượt

+ Ngày 11/04 – 12/04/2023 —> Lô bạch thủ: 81 (lót) 82—> Ăn lô 82

+ Ngày 10/04 – 11/04/2023 —> Lô bạch thủ: 70 (lót) 72—> Ăn lô 72

+ Ngày 09/04 – 10/04/2023 —> Lô bạch thủ: 71 (lót) 72—> Ăn lô 71

+ Ngày 08/04 – 09/04/2023 —> Lô bạch thủ: 20 (lót) 26—> Ăn lô 20

+ Ngày 06/04 – 07/04/2023 —> Lô bạch thủ: 50 (lót) 53—> Ăn lô 50

+ Ngày 05/04 – 06/04/2023 —> Lô bạch thủ: 86 (lót) 87—> Ăn lô 86

+ Ngày 01/04 – 02/04/2023 —> Lô bạch thủ: 32 (lót) 31—> Trượt

+ Ngày 30/03 – 31/03/2023 —> Lô bạch thủ: 72 (lót) 92—> Ăn lô 92

+ Ngày 28/03 – 29/03/2023 —> Lô bạch thủ: 75 (lót) 79—> Trượt

+ Ngày 26/03 – 27/03/2023 —> Lô bạch thủ: 59 (lót) 57—> Trượt

+ Ngày 24/03 – 25/03/2023 —> Lô bạch thủ: 17 (lót) 12 —> Ăn lô 17

+ Ngày 22/03 – 24/03/2023 —> Lô bạch thủ: 72 (lót) 78 —> Ăn lô 72 78

+ Ngày 21/03 – 22/03/2023 —> Lô bạch thủ: 70 (lót) 75 —>Trượt

+ Ngày 20/03 – 21/03/2023 —> Lô bạch thủ: 37 (lót) 38 —> Ăn lô 38

+ Ngày 19/03 – 20/03/2023 —> Lô bạch thủ: 04 (lót) 05 —> Ăn lô 04×2

+ Ngày 17/03 – 18/03/2023 —> Lô bạch thủ: 94 (lót) 96 —> Ăn lô 96

+ Ngày 16/03 – 17/03/2023 —> Lô bạch thủ: 84 (lót) 89 —> Ăn lô 89

+ Ngày 15/03 – 16/03/2023 —> Lô bạch thủ: 86 (lót) 89 —> Ăn lô 86

+ Ngày 13/03 – 14/03/2023 —> Lô bạch thủ: 36 (lót) 37 —> Trượt

+ Ngày 11/03 – 12/03/2023 —> Lô bạch thủ: 60 (lót) 63 —> Ăn lô 60

+ Ngày 10/03 – 11/03/2023 —> Lô bạch thủ: 58 (lót) 48 —> Ăn lô 58

+ Ngày 08/03 – 09/03/2023 —> Lô bạch thủ: 47 (lót) 48 —> Ăn lô 47

+ Ngày 07/03 – 08/03/2023 —> Lô bạch thủ: 38 (lót) 39 —> Ăn lô 38 39

+ Ngày 06/03 – 07/03/2023 —> Lô bạch thủ: 25 (lót) 35 —> Ăn lô 25

+ Ngày 04/03 – 05/03/2023 —> Lô bạch thủ: 12 (lót) 13 —> Trượt

+ Ngày 02/03 – 03/03/2023 —> Lô bạch thủ: 41 (lót) 48 —> Ăn lô 48

+ Ngày 28/02 – 01/03/2023 —> Lô bạch thủ: 64 (lót) 74 —> Ăn lô 64

+ Ngày 27/02 – 28/02/2023 —> Lô bạch thủ: 23 (lót) 24 —> Ăn lô 24

+ Ngày 25/02 – 26/02/2023 —> Lô bạch thủ: 81 (lót) 82 —> Trượt

+ Ngày 23/02 – 24/02/2023 —> Lô bạch thủ: 12 (lót) 13 —> Trượt

+ Ngày 22/02 – 23/02/2023 —> Lô bạch thủ: 56 (lót) 58 —> Ăn lô 56

+ Ngày 21/02 – 22/02/2023 —> Lô bạch thủ: 43 (lót) 46 —> Ăn lô 43

+ Ngày 19/02 – 20/02/2023 —> Lô bạch thủ: 83 (lót) 84 —> Trượt

+ Ngày 17/02 – 18/02/2023 —> Lô bạch thủ: 16 (lót) 17 —> Ăn lô 16×2

+ Ngày 16/02 – 17/02/2023 —> Lô bạch thủ: 85 (lót) 95 —> Ăn lô 95

+ Ngày 15/02 – 16/02/2023 —> Lô bạch thủ: 08 (lót) 09 —> Ăn lô 08

+ Ngày 14/02 – 15/02/2023 —> Lô bạch thủ: 18 (lót) 21 —> Ăn lô 21

+ Ngày 13/02 – 14/02/2023 —> Lô bạch thủ: 12 (lót) 15 —> Ăn lô 15

+ Ngày 11/02 – 12/02/2023 —> Lô bạch thủ: 21 (lót) 96 —> Trượt

+ Ngày 09/02 – 10/02/2023 —> Lô bạch thủ: 14 (lót) 19 —> Trượt

+ Ngày 08/02 – 09/02/2023 —> Lô bạch thủ: 12 (lót) 15 —> Ăn lô 15

+ Ngày 07/02 – 08/02/2023 —> Lô bạch thủ: 03 (lót) 04 —> Ăn lô 03 04

+ Ngày 06/02 – 07/02/2023 —> Lô bạch thủ: 51 (lót) 58 —> Ăn lô 58

+ Ngày 04/02 – 05/02/2023 —> Lô bạch thủ: 70 (lót) 79 —> Ăn lô 79

+ Ngày 03/02 – 04/02/2023 —> Lô bạch thủ: 80 (lót) 83 —> Ăn lô 83

+ Ngày 02/02 – 03/02/2023 —> Lô bạch thủ: 26 (lót) 27 —> Ăn lô 27

+ Ngày 31/01 – 01/02/2023 —> Lô bạch thủ: 73 (lót) 74 —> Ăn lô 74

+ Ngày 30/01 – 31/01/2023 —> Lô bạch thủ: 29 (lót) 52 —> Ăn lô 29

+ Ngày 29/01 – 30/01/2023 —> Lô bạch thủ: 71 (lót) 73 —> Ăn lô 71

Cách soi cầu Bạch thủ lô nuôi khung 2 ngày cũng tương đối dễ dàng. Đơn giản chỉ là bạn định đầu tư tiền vào con số bạch thủ này trong 2 ngày liên tiếp.

Khái niệm bạch thủ lô nuôi khung 2 ngày chính xác nhất
Khái niệm bạch thủ lô nuôi khung 2 ngày chính xác nhất

Nuôi Khung 2 ngày chính là thời điểm vô cùng thích hợp nhất để các bạn có thể tìm hiểu xem anh ta có trở lại dương gian hay không, cũng như là nắm bắt được khả năng kiếm tiền của anh ta.

Bắt Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 2 Ngày Theo Lô Khan

Người chơi cũng đều có thể bắt lô bạch thủ khung 2 ngày theo lô khan. Tức là con lô đã lâu không ra trong vòng 14-15 ngày, thậm chí có con cả tháng không ra. Chính vì vậy, việc người chơi chọn một con khan là tay trắng để nuôi khung 2 ngày cũng chính là một thách thức không hề nhỏ.

Theo các sư kê, trong trường hợp nuôi một con bạch thủ lô khan trong vòng 13 ngày mà nó không xuất hiện. Anh em nên nắm bắt lấy thời cơ để chọn làm lô khung trong vòng 2 ngày liên tiếp. Như thế thì tỷ lệ chiến thắng sẽ xuất hiện mọi lúc.

Bắt Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 2 Ngày Theo Lô Khan
Bắt Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 2 Ngày Theo Lô Khan

Tuy nhiên, nếu các bạn áp dụng cách chơi này thì cần phải lưu ý kiểm tra chính xác lịch sử của lô gan này nhé. Phải đảm bảo rằng gần đây nó có vượt khung hay không? Nếu vậy, nó cần được bỏ qua. Trong trường hợp khan hiếm, người chơi có thể chuyển sang phương pháp khác thay vì chấp nhận rủi ro.

Bắt Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 2 Ngày Theo Thứ trong tuần

Đây chính là cách nuôi khung 2 ngày hiện được rất nhiều người chơi áp dụng. Khi người mới chơi lựa chọn phương pháp này thì cần lưu ý một số điều sau:

  • Thứ 2 cần nên xem kết quả ngày chủ nhật để so sánh, chỉ cần lấy đầu số 6.1 và giá thứ 5 là có thể lựa chọn được những con lô có dấu hiệu bất thường để lấy dàn 2 ngày.
  • Thứ 3 thì sẽ chọn kết quả của ngày hôm trước nhưng lấy giá 7.3 để soi cầu bạch thủ cho dàn 2 ngày.
  • Ngày thứ 4 sẽ lấy kết quả ngày thứ 3 thì cộng tất cả những số giải 7 để chốt bạch thủ nuôi 2 ngày
  • Thứ 5 thì lấy kết quả của ngày thứ 4, ghép số thứ 3 và thứ 2 của giải 5.2 để lấy bạch thủ
  • Thứ 6 kết quả công bố vào ngày 5.4 và 5.5 sẽ kết hợp với 2 số đầu của mỗi lô để tạo thành một lô bạch thủ.
  • Thứ 7 cũng ra kết quả ngày 6 nhưng sẽ cộng những số trong 5.5 lại với nhau.
  • Chủ nhật người chơi lấy kết quả ngày thứ 7 về giải 2.5 rồi kết hợp đầu số 4 để tạo thành khung 2 ngày.
Bắt Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 2 Ngày Theo Thứ trong tuần
Bắt Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 2 Ngày Theo Thứ trong tuần

Với phương pháp này, người chơi cần phải thống kê lại kết quả của giải đặc biệt đã xuất hiện trong bảng kết quả xổ số hàng tuần. Nếu số 0 ở giữa thì đây là một dấu hiệu bạn không nên bỏ qua. Vì nó sẽ hiển thị cho bạn tất cả số 0 và số 0 sẽ phát nổ.

Bắt Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 2 Ngày Theo Đầu Câm

Cách chơi bach thu lo nuoi khung 2 ngay này cũng khá thú vị để người mới chơi nên áp dụng. Phương pháp soi cầu lô bạch thủ này tương đối đơn giản mà chính xác đến 90%. Cách chơi lô kép dựa vào đầu câm, bạn cần phải theo dõi kết quả xổ số hôm nay. Tiếp đó, bạn hãy tìm các con đầu câm rồi đợi 2 ngày tiếp theo. Xem con kép dựa vào đầu câm đó có trên bảng kết quả xổ số hay không nhé.

Bắt Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 2 Ngày Theo Đuôi Câm

Cách chơi này cũng giống nhưng dựa vào đầu câm của lô. Bạn cũng nên để ý bảng kết quả xổ số. Tiếp theo, bạn nên tìm đuôi câm. Sau đó, các bạn hãy chờ thêm 2 ngày tiếp theo. Xem có số kép từ đuôi câm có quay về hay không nhé.

Bắt Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 2 Ngày Theo Giải ĐB

Phương pháp này từ giải đặc biệt của ngày hôm trước bạn sẽ tách thành 2 số mỗi cặp. Sau đó, bạn sẽ nhận được những con số chính xác nhất để nuôi. Đồng thời bạn hãy chọn 1 em ưng ý nhất về tay trắng để lắp khung trong 2 ngày.

Có rất nhiều cách bắt Bạch Thủ bằng hình ảnh khác nhau. Do đó, cần dựa vào kinh nghiệm rút ra của mỗi người để đem lại hiệu quả cao hơn. Người chơi cần phải tìm hiểu và thu thập thêm nhiều phương pháp mới. Đồng thời phải học hỏi kinh nghiệm mà các sư kê đã chia sẻ để có thể tăng tỷ lệ chính xác trong mỗi lần nuôi.

Trên đây là những phương pháp soi cầu bạch thủ lô nuôi khung 2 ngày chính xác nhất. Cách chơi hiệu quả cùng với các dự đoán của Soi Cầu 247 để người mới chơi tham khảo. Hy vọng với những thông tin này sẽ hữu ích với những người mới chơi, chúc tất cả anh em may mắn.

X