Soi cầu song thủ lô miền bắc víp

Soi cầu song thủ lô miền bắc víp

Cách soi cầu song thủ lô miền bắc víp như thế nào chuẩn? Là vấn đề được nhiều anh em lô thủ quan tâm. Bởi lẽ để tìm được con lô chuẩn đài Miền Bắc để chơi là điều không hề đơn giản, không phải ai cũng có thể thực hiện được. Nhằm giúp anh em có thể tìm được những con song thủ lô đẹp để chơi. Sau đây chúng tôi sẽ bật mí một vài cách soi cầu song thủ lô miền bắc víp để anh em áp dụng soi số.

Soi cầu song thủ lô miền bắc víp là gì?

Soi cầu song thủ lô miền bắc víp có thể hiểu đơn giản là việc anh em tìm ra hai con lô có khả năng về cao nhất trong phiên quay sắp tới. Sau đó anh em chốt số và cách chơi, cuối cùng là xuống tiền thôi. Trong cách chơi lô này thì chỉ cần 1 trong 2 con lô về là anh em sẽ giành chiến thắng rồi.

Dự Đoán Song Thủ Lô Miền Bắc Hôm nay

+ Ngày 19- 10 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 57 75Chờ kết quả

+ Ngày 18- 10 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 68 86trượt

+ Ngày 17- 10 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 27 72→  trượt

+ Ngày 16- 10 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 38 83→  trượt

+ Ngày 15- 10 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 28 82→ ăn lô 82

+ Ngày 14- 10 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 37 73trượt

+ Ngày 13- 10 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 13 31→  trượt

+ Ngày 12- 10 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 18 81→ ăn lô 81

+ Ngày 11- 10 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 12 21→  trượt

+ Ngày 10- 10 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 05 50→ trượt

+ Ngày 09- 10 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 78 87trượt

+ Ngày 08- 10 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 37 73→ ăn lô 73

+ Ngày 07- 10 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 52 25→ ăn lô 52×2

+ Ngày 06- 10 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 50 05→ ăn lô 50

+ Ngày 05- 10 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 58 85trượt

+ Ngày 04- 10 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 26 62trượt

+ Ngày 03- 10 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 01 10trượt

+ Ngày 02- 10 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 32 23→ ăn lô 32

+ Ngày 01- 10 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 34 43trượt

+ Ngày 30- 09 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 01 10→ ăn lô 10

+ Ngày 29- 09 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 03 30→ ăn lô 30

+ Ngày 28- 09 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 02 20→ ăn lô 20

+ Ngày 27- 09 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 87 78trượt

+ Ngày 26- 09 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 89 98trượt

+ Ngày 25- 09 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 45 54trượt

+ Ngày 24- 09 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 46 64trượt

+ Ngày 23- 09 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 24 42→ ăn lô 24 42

+ Ngày 22- 09 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 67 76→ ăn lô 67

+ Ngày 21- 09 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 13 31trượt

+ Ngày 20- 09 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 05 50trượt

+ Ngày 19- 09 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 12 21→ ăn lô 12×2

+ Ngày 18- 09 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 78 87→ ăn lô 87

+ Ngày 17- 09 – 2023 Dự đoán song thủ lô : lỗi hệ thống

+ Ngày 16- 09 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 37 73trượt

+ Ngày 15- 09 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 13 31→ ăn lô 13 31

+ Ngày 14- 09 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 23 32→ ăn lô 23

+ Ngày 13- 09 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 07 70trượt

+ Ngày 12- 09 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 24 42→ ăn lô 24

+ Ngày 11- 09 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 67 76→  trượt

+ Ngày 10- 09 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 68 86→ ăn lô 68

+ Ngày 09- 09 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 67 76trượt

+ Ngày 08- 09 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 02 20→ ăn lô 20

+ Ngày 07- 09 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 45 54trượt

+ Ngày 06- 09 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 45 54trượt

+ Ngày 05- 09 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 89 98trượt

+ Ngày 04 – 09 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 69 96→ trượt

+ Ngày 03 – 09 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 02 20→ ăn lô 20×2

+ Ngày 02 – 09 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 79 97→ ăn lô 79 97×2

+ Ngày 01 – 09 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 26 62→ ăn lô 26

+ Ngày 31 – 08 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 04 40→  ăn lô 04 40×2

+ Ngày 30 – 08 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 46 64→  trượt

+ Ngày 29 – 08 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 17 71→ ăn lô 17 71

+ Ngày 28 – 08 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 24 42trượt

+ Ngày 27 – 08 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 16 61→ ăn lô 61

+ Ngày 26 – 08 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 48 84trượt

+ Ngày 25 – 08 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 89 98trượt

+ Ngày 24 – 08 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 02 20trượt

+ Ngày 23 – 08 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 49 94→ ăn lô 49 94

+ Ngày 22 – 08 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 29 92→ ăn lô 29

+ Ngày 21 – 08 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 27 72trượt

+ Ngày 20 – 08 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 37 73trượt

+ Ngày 19 – 08 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 79 97trượt

+ Ngày 18 – 08 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 01 10trượt

+ Ngày 17 – 08 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 58 85trượt

+ Ngày 16 – 08 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 37 73→ ăn lô 37 73

+ Ngày 15 – 08 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 35 53→ ăn lô 35

+ Ngày 14 – 08 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 59 95→ ăn lô 95

+ Ngày 13 – 08 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 14 41trượt

+ Ngày 12 – 08 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 27 72→ ăn lô 27 72

+ Ngày 11 – 08 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 29 92→ ăn lô 29

+ Ngày 10 – 08 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 38 83trượt

+ Ngày 09 – 08 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 49 94trượt

+ Ngày 08 – 08 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 15 51→ ăn lô 15

+ Ngày 07 – 08 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 09 90trượt

+ Ngày 06 – 08 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 29 92trượt

+ Ngày 05 – 08 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 08 80trượt

+ Ngày 04 – 08 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 36 63→ ăn lô 36

+ Ngày 03 – 08 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 45 54trượt

+ Ngày 02 – 08 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 18 81→ ăn lô 18×2

+ Ngày 01 – 08 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 17 71→ ăn lô 71

+ Ngày 31 – 07 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 17 71→ ăn lô 71

+ Ngày 30 – 07 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 56 65trượt

+ Ngày 29 – 07 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 29 92→ ăn lô 92

+ Ngày 28 – 07 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 47 74→ ăn lô 74

+ Ngày 27 – 07 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 04 40→ ăn lô 40

+ Ngày 26 – 07 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 28 82trượt

+ Ngày 25 – 07 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 06 60→ ăn lô 60×3

+ Ngày 24 – 07 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 12 21trượt

+ Ngày 23 – 07 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 59 95→ ăn lô 95

+ Ngày 22 – 07 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 26 62→ ăn lô 26

+ Ngày 21 – 07 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 79 97trượt

+ Ngày 20 – 07 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 37 73trượt

+ Ngày 19 – 07 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 25 52trượt

+ Ngày 18 – 07 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 06 60trượt

+ Ngày 17 – 07 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 04 40→ ăn lô 04

+ Ngày 16 – 07 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 08 80→ ăn lô 80

+ Ngày 15 – 07 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 35 53→ ăn lô 35 53

+ Ngày 14 – 07 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 12 21→ ăn lô 12

+ Ngày 13 – 07 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 25 52→ ăn lô 52

+ Ngày 12 – 07 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 48 84trượt

+ Ngày 11 – 07 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 16 61→ ăn lô 16

+ Ngày 10 – 07 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 19 91trượt

+ Ngày 09 – 07 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 36 63trượt

+ Ngày 08 – 07 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 69 96trượt

+ Ngày 07 – 07 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 15 51trượt

+ Ngày 06 – 07 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 24 42trượt

+ Ngày 05 – 07 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 19 91→ ăn lô 91

+ Ngày 04 – 07 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 59 95trượt

+ Ngày 03 – 07 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 29 92trượt

+ Ngày 02 – 07 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 17 71→ ăn lô 71

+ Ngày 01 – 07 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 09 90trượt

+ Ngày 30 – 06 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 19 91→ ăn lô 19 91

+ Ngày 29 – 06 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 89 98→ ăn lô 98

+ Ngày 28 – 06 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 67 76→ ăn lô 76

+ Ngày 27 – 06 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 14 41trượt

+ Ngày 26 – 06 – 2023 Dự đoán song thủ lô : 17 71→ ăn lô 71

 

 

 

Một số cách soi cầu song thủ lô miền bắc víp

Nhằm giúp anh em có thể tìm được cặp lô chuẩn để chơi. Sau đây chúng tôi sẽ bật mí một vài cách soi cầu song thủ lô miền bắc víp, anh em xem và áp dụng nhé.

cach-soi-cau-song-thu-lo-mien-bac

Xem thêm chuyên mục víp:

=> Cầu lô song thủ khung 2 ngày siêu chuẩn

=> Song thủ lô khung 3 ngày 247

Soi lô bạc nhớ

Soi lô bạc nhớ là một cách soi lô truyền thống được các cao nhân truyền lại có tỷ lệ chính xác cao. Soi lô bạc nhớ có nghĩa là nếu hôm trước về con số này thì hôm sau sẽ về con lô kia. Bởi vậy trong cách soi lô trên thì những thống kê có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Và sau đây là một vài bạc nhớ lô để anh em tham khảo, lựa chọn và chơi:

 • Nếu cặp 01-10 về thì mai đánh 06-60 và 89-98.  Và nếu lô nổ hôm nay 89-98 và 06-60 thì đánh 01-10 cho ngày sau đó.
 • Cặp lô 24-42 về hôm sau đánh 27-72.
 • Lô 27-72 thì hôm sau phải đánh 78-87.
 • Nay về cặp 48-84 thì mai đánh 46-64 hoặc 05-50.
 • Loto về 36-63 thì mai phải đánh 38-83.
 • Lô về 38-83 thì ngày tiếp phải đánh cặp 67-76.
 • Xuất hiện lô 45-54 ở hôm nay thì mai phải đánh cặp 56-65.
 • Khi lô tô về 56-65 thì anh em nên đánh 79-97.
 • Lô 47-74 vào ngày hôm nay thì ngay mai anh em xuống tiền chơi 79-97…

Soi tần suất lô

Soi lô tần suất là cách chơi lô khá đơn giản. Cách này dựa vào thống kê XSMB trong một khoảng thời gian nhất định. Thông thường thì thời gian xem xét thống kê là từ 1 đến 2 tháng. Anh em sẽ xem trong tháng qua có con lô nào có số lần xuất hiện dưới 5 lần và trên 2 lần. Để anh em lựa chọn và chơi. Lưu ý không nên chọn các con lô không về, tránh gặp đúng con lô gan, anh em theo thì cứ gọi là “còn cái nịt”.

Ví dụ anh em xem kết quả xổ số thấy con lô 23, 35 có số lần xuất hiện là 3 trong tháng vừa qua. Các lô thủ hãy nhanh tay chọn 2 số này và xuống tiền thôi. Nhớ chọn cách chơi nuôi khung để đảm bảo mang đến tỷ lệ chiến thắng cao nhất nhé.

Soi lô quả trám

Soi lô quả trám là một trong những cách soi cầu lô chuẩn nếu cầu xuất hiện. Ở cách soi lô này anh em cần quan sát các giải trong 27 giải xem có 3 giải nào xếp thành hình quả trám(hàng dọc) không? Nghĩa là 1 con số của một giải bị bao quanh bởi 1 con số khác. Cụ thể như sau:

A

ABA

A

Nếu xuất hiện hình như trên thì anh em sẽ có cặp lô. AA và AB. Để anh em hiểu rõ hơn chúng ta sẽ đến một ví dụ: Trong bảng kết quả xổ số có các giải: 56364, 56648, 79634. Ta xếp theo hình quả trám sẽ thấy:

79634

56364

56648

Ta thấy số 3 được bao quanh bởi 4 số 6. Nên anh em sẽ chơi 66 và 63. Nói thì phức tạp tuy nhiên nhìn hình là các lô thủ có thể nhận ra ngay. Để mang đến tỷ lệ ăn cao, anh em nên nuôi khung từ 3 đến 5 ngày và chọn tỷ lệ xuống tiền hợp lý nhé. Ngoài ra còn nhiều cách soi song thủ lô khác, anh em có thể tìm hiểu thêm.

Ở đâu soi cầu song thủ lô miền bắc víp chuẩn?

Soicauxsmb247.net là đáp án không thể tuyệt vời hơn cho câu hỏi: Ở đâu soi cầu song thủ lô miền bắc víp chuẩn? Sau đây là một vài thông tin về dịch vụ của chúng tôi:

 • Là đơn vị chuyên đưa ra các phân tích dự đoán chuyên sâu về kèo XSMB để anh em chơi.
 • Các dự đoán phân tích được thực hiện từ đội ngũ chuyên gia với nhiều năm nghiên cứu về xổ số miền bắc.
 • Chúng tôi áp dụng các phương pháp soi kèo mới và có tỷ lệ chính xác rất cao.
 • Những tư vấn trên Soicauxsmb247.net hoàn toàn là miễn phí nên anh em có thể thoải mái chọn kèo.
 • Các dự đoán phân tích đều được đưa ra sớm nhất, anh em có thể nhanh tay lựa chọn và chốt kèo.
 • Ngoài ra chúng tôi còn có những thông tin thú vị và hữu ích khác, các lô thủ hãy đến với Soicauxsmb247.net và cảm nhận nhé.

Lời kết: Bây giờ anh em đã trả lời được câu hỏi: Ở đâu soi cầu song thủ lô miền bắc víp chuẩn rồi chứ? Hy vọng bài viết sẽ mang đến cho anh em những cách soi lô song thủ có độ chính xác cao. Nếu anh em nào cần tư vấn hay hỗ trợ gì xin vui lòng inbox cho Soi cầu mb 247 nhé.

X